fbpx
Booking
 

Vilkår ved bestilling av starttid på banan

AVTALEVILKÅR VED BESTILLING AV GREENFEE, TURNERING, KURS ELLER PROTIME

 

  1. Innledning

Ved bestilling av greenfee, turnering, kurs eller protime via Golfbox eller lofotenlinks.no aksepterer bestiller denne avtalen. Avtalen regulerer rettigheter og plikter mellom bestiller og selskapet.

Ved bestilling av greenfee, turnering, kurs eller protime er det nødvendig med forhåndsbetaling.

Angrerettloven kommer ikke til anvendelse, jf. angrerettloven § 22 bokstav m. Det forhåndsbetalte refunderes ikke og bestillingen kan ikke endres, utover i de tilfeller som fremgår av denne avtalen.

 

  1. Refusjon

Selskapet refunderer det som er forhåndsbetalt dersom:

  • banen er stengt når greenfeespilleren har starttid.
  • stengt bane eller andre grunner medfører at turneringen blir avlyst.
  • stengt bane eller det foreligger andre forhold hos selskapet eller treneren som medfører at bestilt protime eller kurs blir avlyst.

Beslutning om å stenge banen (golfbanen og/eller treningsområdet) fattes av selskapet når dette finnes nødvendig av hensyn til banen, spilleres sikkerhet eller offentlige pålegg eller råd. Banen kan bli stenget eller gjenåpnet med kort varsel. Beslutningen formidles enten på stedet, på selskapets nettsider eller som melding til den enkelte spiller.

Ved stengt bane vil selskapet ikke under noen omstendigheter kunne holdes ansvarlig for utgifter eller tap som spilleren har hatt eller får utover det beløp som er forhåndsbetalt til selskapet (og da kun i de tilfeller som er spesifikt angitt over).

 

  1. Endring av bestilling

Greenfeespillere kan endre bestilt starttid inntil 24 timer før oppsatt starttid. Retten til å endre starttiden forutsetter melding til selskapet senest 24 timer før oppsatt starttid. Starttiden kan enten bookes til en ny ledig starttid eller omgjøres til en personlig greenfeebillett. Opprinnelig starttid kan ikke endres mer enn to ganger. Endringer kan ikke skje senere enn 24 timer før oppsatt spilletid. Ubrukte greenfeebilletter slettes ved utløp av dennes angitte gyldighetsperiode.

Turneringsdeltagere kan melde seg av en turnering inntil utløpet av oppgitt påmeldingsfrist. Betalt startkontingent og evt. greenfee vil bli refundert. Etter påmeldingsfristen har spilleren ved eventuell avmelding ikke rett til refusjon.

Protimer kan endres, men ikke mer enn to ganger. Retten til å endre tiden forutsetter melding til selskapet senest 24 timer før oppsatt protime. Kurs kan endres tilsvarende dersom det er satt opp tilsvarende kurs frem i tid der det er ledig plass.

 

  1. Ansvar

De alminnelige erstatningsregler gjelder for golfspill. Den enkelte spiller er selv ansvarlig for sine handlinger og skal opptre aktsomt og hensynsfullt overfor sine medspillere og omgivelser (forbipasserende, naboeiendommer, selskapets eiendom osv.)