fbpx
Booking
 

Styre 2023


Lofoten Golfklubb 2023

Styret
Leder Veronica Myhre 

Nestleder Jon Ivar Salomonsen
Kasserer Lars Magnussen
Styremedlem Stig Ernst Hansen
Styremedlem Ole Christian Fredriksen
Styremedlem Stian Hansen
Styremedlem Kristin Olsen
Styremedlem Andrew Snowdon


Komiteer
Turnering/handicapkomite

Andrew Snowdon (leder)
Lars Magnussen
Øyvin Olsen
Veronica Myhre 


Ressursgruppe

Ole Christian Fredriksen  (leder)
Kristin Olsen
Trine Johansen
Stian Andre Hansen 

  

Dokumenter til Årsmøte 2023

Saksliste Årsmøte 2023

Årsmøteprotokoll 2023

Årsberetning LGK 2022

Retningslinjer NM sesongen 2023

Regnskap 2022

Budsjett 2023

Organisasjonsplan 2023

Valgkomiteens forslag til valg 2023

Styrets forslag til valgkomite