STYRET I LOFOTEN GOLFKLUBB

Leder

Nils Kaltenborn
nils.kaltenborn@gmail.com
902 01 527

 

Nestleder

Joachim Niemi Plath
plathski@gmail.com

99406601

 

Kasserer

Lars Magnussen
imzentrino@gmail.com

97719439

Styremedlem

Annie Synnøve Steffensen
annie.steffensen@hotmail.com
906 76 532

Styremedlem
Barry Adolfsen
barrykam@live.no
970 69 905

 

Styremedlem

Frid Løkken
frid.lo@online.no
41372015

Styremedlem

Stig Ernst Hansen
stigeh@icloud.com
94867010

Styremedlem

Andrew Snowdon
andrew.snowdon@hotmail.com
95855728

Lofoten 1st 6235

Handlingsplanen for Lofoten Golfklubb 2020:

Handlingsplan 2020

 

Innkalling til Årsmøte i Lofoten Golfklubb

 

Jeg innkaller herved til årsmøte torsdag 16.april kl.19. Årsmøtet vil bli gjennomført som et nettmøte og dere må logge på i god tid før møtestart. Per Blix vil bestyre møtet og han sender dere orientering om innlogging etc
Dokumentene til årsmøtet er lenger ned på denne siden.

 

Dokumentene omfatter forslag til:
• Regnskap og turneringsregnskap
• Revisorberetning
• Årsrapport for 2019
• Budsjett 2020
• Organisasjonsplan for 2020. Innholdet i vedlegget er identisk med gjeldende organisasjonsplan med et unntak; Styret foreslår for årsmøtet å fjerne egen pressekontakt. Vi tenker at turneringskomiteen har håndtert oppgaven greit.
• Forslag fra styret om å bevilge kr 50.000 til baneselskapet
• Utkast til protokoll – viser hvilke saker som skal behandles

 

Vi legger opp til at Frode Hov orienterer om situasjonen nå før sesongstart.

 

Vel møtt!

Nils Kaltenborn
Styreleder

 

 

Dokumenter til årsmøte

Årsmøteprotokoll 2020

Årsberetning 2019

Årsregnskap 2019

Revisjonsberetning 

Organisasjonsplan 2020

Forslag til Årsmøtet

Budsjett 2020

Valgkomiteens innstilling 2020

Styrets forslag til valgkomite