BLI MEDLEM I VERDENS RÅESTE GOLFKLUBB!

Tilbud til nye og tidligere medlemmer!

Under kan du lese om våre to hovedkategorier av medlemskap: Greenfeemedlemskap og Medlemskap med spillerett/årskort. Med spillerett/årskort vil si at du spiller fritt på banen gjennom hele sesongen mot en årlig avgift. Med greenfeemedlemskap må du kjøpe greenfee for å tilgang til banen. En må først kjøpe Greenfeemedlemskap før en kan kjøpe Medlemskap med spillerett/årskort. Voksne medlemmer må også eie spillerettsaksje før en kan kjøpe Medlemskap med spillerett/årskort.

HUSK: E-post om utmelding av klubben samt oppsigelse av spillerett/årskort, for kommende sesong, må sendes til oss senest den 31/12 .  Om dette ikke er gjort er man som medlem å regne også det påfølgende året og må betale medlemskontingent og/eller spilleretts/årskort avgift.

Det er nytt fra og med 2017 at en derfor også må melde fra innen 31/12 om en ikke vil ha spillerettsavgift/årskort for kommende sesong. Det vil være en avgift på kr 250,- for de som melder seg inn året etter de har meldt seg ut av klubben, eller på samme måte sier opp spillerett/årskort, og så noen måneder senere tegner dette på nytt. Vi gjør denne endringen blant annet for å ha større forutsigbarhet i budsjettering av kommende sesong, ansettelser av banemannskap med mer.

A. Greenfeemedlemskap 

Dette medlemskapet passer for deg som spiller relativt lite på vår bane, gir deg rabatt på greenfee ved Lofoten Links og samtidig som du har alle medlemsrettigheter i Lofoten Golfklubb. Du kan selvfølgelig være medlem i Lofoten Golfklubb og bo andre steder og spille på andre baner mot greenfee. Ønsker du fritt spill på Lofoten Links må du kjøpe en aksje for spillerett i tillegg til dette medlemskapet, se Medlemskap med spillerett/årskort til høyre.

Priser medlemskap 2022:

– Voksne kr 2400,-

– Junior til og med 19 år kr 650,-

– Studenter til og med 26 år kr 1200,-

Fyll ut innmeldingsskjemaet som du finner nederst på denne siden som vedlegg.  Send skjemaet til oss pr post eller på epost til info@lofotenlinks.no .

Det er en engangs innmeldingsavgift for nye medlemmer på kr 250,-.

Greenfeepriser for medlemmer finner du her;

Kontakt oss på info@lofotenlinks.no om du ønsker å tegne ett slikt medlemskap, eller ønsker mer informasjon.

Innmeldingsskjema Word
Innmeldingsskjema PDF

HUSK: E-post om utmelding av klubben samt oppsigelse av spillerett/årskort, for kommende sesong, må sendes til oss senest den 31/12 .  Om dette ikke er gjort er man som medlem å regne også det påfølgende året og må betale medlemskontingent og/eller spilleretts/årskort avgift.  Det er nytt fra og med 2017 at en derfor også må melde fra innen 31/12 om en ikke vil ha spillerettsavgift/årskort for kommende sesong. Det vil være en avgift på kr 250,- for de som melder seg inn året etter de har meldt seg ut av klubben, eller på samme måte sier opp spillerett/årskort, og så noen måneder senere tegner dette på nytt. Vi gjør denne endringen blant annet for å ha større forutsigbarhet i budsjettering av kommende sesong, ansettelser av banemannskap med mer.

B. Medlemskap med spillerett/årskort

Dette er medlemskap som gir fritt spill på banen hele sesongen 2021. Dette får man ved å kjøpe årsavgift for spillerett/årskort. For å tegne dette medlemskapet må man først ha betalt avgiften for ”greenfeemedlemskap” se punkt A. For voksne vil dermed avgiften for å spille fritt spill på banen i 2022 være kr 2400,- + 5100,-, altså totalt kr 7500,-. Alle medlemmer som ønsker dette medlemskapet – må eie spillerettsaksje.

Eiere av spillerettsaksje kan også bytte årsavgiften for spillerett/årskoret i 20 greenfee, det vil si at du da er greenfeemedlem og har 20 greenfeebilletter (20x 18 hull eller 40 x 9 hull) du kan bruke på deg selv eller andre.

Medlemmer av andre klubber og firma:

Medlemmer av andre golfklubber som eier samt Firma kan også eie spillerettsaksjer og mot en avgift på kr 8500,- få ut 20 greenfeebilletter (20x 18 hull / 40 x 9 hull) som de kan bruke som de måtte ønske.

De samme reglene for gjestespill gjelder også for innehavere av greenfeebilletter som andre gjester. Les mer om greenfee og gjestespill her: Greenfeepriser

Årsavgifter spillerett / Årskort 2022 som kommer i tillegg til Greenfeemedlemskapet:

  • Voksne: kr 5100,- (sesongkort eller 20 greenfeebilletter)
  • Studenter inntil 26 år: kr 2.700,-
  • Juniorer 17 til og med 19 år: kr 1.600,-
  • Juniorer til og med 16 år: kr 600,- / 0,- *
  • Firma: kr 8250,- (20 greenfeebilletter)

Er du 16 år eller yngre og har bostedsadresse i Lofoten eller Vesterålen betaler du ikke spillerettsavgiften.

Du kan inngå avtale om 6 mnd. avbetaling på medlems- og spillerettsavgifter når du har medlemskap med spillerett for kategorien «Voksne» medlemmer.

Prisen er kr 25 000,- for en spillerettsaksje og fås kjøpt ved å ta kontakt med oss. Det er en omsetningsavgift på spillerettsaksjen på 10 % av opprinnelig kjøpesum fra oss ved videresalg. Omsetningsavgiften faktureres ny eier og må være betalt før en kan ta spillerettsaksjen i bruk. Den som kjøper spillerettsaksje av oss i 2022 betaler IKKE årsavgift for spillerett/årskort i 2022, og kun halv avgift i 2023.

Kontakt oss på info@lofotenlinks.no om du ønsker å tegne ett slikt medlemskap, kjøpe spillerettsaksje, eller ønsker mer informasjon.

HUSK: E-post om utmelding av klubben samt oppsigelse av spillerett/årskort, for kommende sesong, må sendes til oss senest den 31/12 .  Om dette ikke er gjort er man som medlem å regne også det påfølgende året og må betale medlemskontingent og/eller spilleretts/årskort avgift.  Det er nytt fra og med 2017 at en derfor også må melde fra innen 31/12 om en ikke vil ha spillerettsavgift/årskort for kommende sesong. Det vil være en avgift på kr 250,- for de som melder seg inn året etter de har meldt seg ut av klubben, eller på samme måte sier opp spillerett/årskort, og så noen måneder senere tegner dette på nytt. Vi gjør denne endringen blant annet for å ha større forutsigbarhet i budsjettering av kommende sesong, ansettelser av banemannskap med mer.

C. Medlemsfordeler i Lofoten Golfklubb

Har du kjøpt og betalt for spillerett/årskort, spiller du fritt på banen hele sesongen. Som Greenfeemedlem har du rabatt på ordinær greenfee. Se egne priser vedrørende dette.

Medlemsfordeler:
Som medlem i Lofoten GK er du automatisk medlem av Norges Golfforbund og alle husstander mottar bladet Norsk Golf.

– Kr. 100,- i redusert leie av golfsett.

– Kr. 30,- for leie av golftralle.

– Alle medlemmer som verver ett nytt medlem får enten 1 x 18 hulls  green fee billett eller 20 polletter til Driving Rangen.

 

D. Slik blir du medlem

Det er enkelt å bli medlem av Lofoten Golfklubb, og husk at du med klubbhandicap og medlemskap hos oss kan spille på de fleste banene i verden. Medlemmene våre har de samme rettighetene som medlemmer i andre norske klubber.

Fyll ut innmeldingsskjemaet som du finner som vedlegg nederst på siden til venstre og send den til oss pr brev eller som vedlegg til e-post i PDF format. Du vil da motta faktura pr epost fra oss. Medlemskapet aktiveres så snart vi har registrert betalingen.

Kontakt oss gjerne via telefon 76 07 20 02 eller via e-post på info@lofotenlinks.no og vi sender deg det du ønsker av info.

HUSK: E-post om utmelding av klubben samt oppsigelse av spillerett/årskort, for kommende sesong, må sendes til oss senest den 31/12 .  Om dette ikke er gjort er man som medlem å regne også det påfølgende året og må betale medlemskontingent og/eller spilleretts/årskort avgift.  Det er nytt fra og med 2017 at en derfor også må melde fra innen 31/12 om en ikke vil ha spillerettsavgift/årskort for kommende sesong. Det vil være en avgift på kr 250,- for de som melder seg inn året etter de har meldt seg ut av klubben, eller på samme måte sier opp spillerett/årskort, og så noen måneder senere tegner dette på nytt. Vi gjør denne endringen blant annet for å ha større forutsigbarhet i budsjettering av kommende sesong, ansettelser av banemannskap med mer.

SAMARBEIDSPARTNERE