Åpningstider:

Klubbhuset med kafe og golfshop:  Klubbhuset er stengt for sesongen. Resepsjon for Lofoten Links Lodges er i vinter og frem til 1. mai ved Låven på Hov Gård – www.hovgard.no

18-hulls banen: Golfbanen er stengt for sesongen. Banen er planlagt åpnet igjen 1. mai 2020.

Driving range: Åpen med bruk av egne baller.

Treningsgreenene: Sesongstengt

For ytterligere informasjon kontakt oss gjerne på info@lofotenlinks.no eller ring oss på 76072002

Sesong 2020: Golfbanen har planlagt sesong fra 1. Mai til 11. oktober. I oktober vil banen kunne være stengt hele eller deler av dagen pga av frost.

Golfbanen er åpen 24 timer i døgnet i mai, juni og juli.

SAMARBEIDSPARTNERE