Generalforsamling i Lofoten Utvikling AS 27/6 2019

Generalforsamling i Lofoten Utvikling AS 27/6 2019

Til Aksjonærene i Lofoten Utvikling AS.

Det innkalles herved til generalforsamling i Lofoten Utvikling AS.

Sted:     Klubbhuset ved Lofoten Links, Tore Hjortsvei 389, 8314 Gimsøysand

Dato:     27. juni 2019

Kl:          13:00

Kontakt frode@lofotenlinks.no for å få tilsendt komplett inkalling, årsregnskap med vedlegg.

For ytterlige spørsmål kontakt daglig leder på telefon 91769809.

Med vennlig hilsen

Frode Hov

Daglig Leder

Lofoten Utvikling AS